۱۴ شهریور

مجمع عمومی و هیئت مدیره

اولین مجمع عمومی درتاریخ ۸۶/۴/۱۲ در محل شرکت بهینه سازی با سخنرانی مهندس کاظمی مدیر عامل محترم سازمان بهینه سازی، آقای صومی نماینده محترم وزارت کشور و اقای مهندس سعیدی کیا نماینده هیئت موسس تشکیل گردید. سپس اساسنامه انجمن تصویب گردیده و اعضای هیئت مدیره و بازرسین انتخاب گردیدند. اولین مجمع عمومی درتاریخ ۸۶/۴/۱۲ در محل […]

۱۴ شهریور

اساسنامه انجمن

اساسنامه انجمن سوخت های جایگزین ماده ۱ نام سازمان مردم نهاد مورد نظر انجمن تحقیقی و ترویجی سوخت های جایگزین است که در این اساسنامه به اختصار “انجمن” نامیده می شود. ماده ۲ نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای این انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی […]

۱۴ شهریور

فعالیت های انجمن

انجمن سوخت های جایگزین از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز نموده است. انجمن هیچ گونه فعالیت اقتصادی و انتفاعی نداشته و تا کنون در حوزه های متنوعی از جمله موارد زیر فعال بوده است : پشتیبانی معنوی از برگزاری کنفرانس ها، همایش ها، نشست ها تخصصی و صنفی حمایت از انتشار کتب و جزوات […]

۱۴ شهریور

معرفی انجمن

انجمــــن ســـوخت های جــایــگزین تــــوســــعه پــــایــدار ســوخت های جـــایـگزیــن   معرفی انجـــمن ســوختـهای جـــایگزین” یک نهاد مــدنی و غیر دولتی (NGO) است و با حمایت و مشارکت شرکتهای فعال در صنعت CNG ، LPG و سوختهای نوین در کشور و شرکتهای معظم خودروسازی و با تایید وزارت کشور و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور در تیر ماه […]