۲۱ شهریور

۲۰۱۵-Iranian CNG Industries & Alternative Fuel Event

Home › Events › ۲۰۱۵ Iranian CNG Industries & Alternative Fuel Conference and Expo, 14 – ۱۶th December 2015, Tehran, Iran ۲۰۱۵ Iranian CNG Industries & Alternative Fuel Conference and Expo, 14 – ۱۶th December 2015, Tehran, Iran Posted on September 10, 2015 by angva_admin ANGVA is please to announce its endorsement of the ۲۰۱۵ Iranian CNG Industries & Alternative Fuel Conference and […]

۱۴ شهریور

سوخت های جایگزین

استفاده روز افزون از سوخت هاي قسيلي افزايش قيمت محصولات نفتي و كاهش ذخاير موجود محققان را در جهت يافتن منابع جديد فسیلی پاک و سوخت های غير فسيلي تجدیدپذیر، براي تامين انر‍ژي ترغيب نموده است. با در نظر داشتن حجم ذخاير نفتي جهان، در صورت ادامه يافتن روند تكيه بر سوخت هاي فسيلي در […]

۱۴ شهریور

مجمع عمومی و هیئت مدیره

اولین مجمع عمومی درتاریخ ۸۶/۴/۱۲ در محل شرکت بهینه سازی با سخنرانی مهندس کاظمی مدیر عامل محترم سازمان بهینه سازی، آقای صومی نماینده محترم وزارت کشور و اقای مهندس سعیدی کیا نماینده هیئت موسس تشکیل گردید. سپس اساسنامه انجمن تصویب گردیده و اعضای هیئت مدیره و بازرسین انتخاب گردیدند. اولین مجمع عمومی درتاریخ ۸۶/۴/۱۲ در محل […]

۱۴ شهریور

اساسنامه انجمن

اساسنامه انجمن سوخت های جایگزین ماده ۱ نام سازمان مردم نهاد مورد نظر انجمن تحقیقی و ترویجی سوخت های جایگزین است که در این اساسنامه به اختصار “انجمن” نامیده می شود. ماده ۲ نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای این انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی […]

۱۴ شهریور

Contact Us

Alternative Fuel Association Contact Information: Email :   info@afuel.ir 

۱۴ شهریور

ّAbout

Alternative Fuels Association is a non-government organization  (NGO), established in 2007 in partnership with CNG & NGV Local manufacturer, CNG projects’ contractors, engineering companies, commercial companies and also a big group who are active in CNG & LPG industries and the new energy resources in Iran.   Boards of Directors and Managing Director of this Association are : Chair man : Mr. […]

۱۴ شهریور

فعالیت های انجمن

انجمن سوخت های جایگزین از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز نموده است. انجمن هیچ گونه فعالیت اقتصادی و انتفاعی نداشته و تا کنون در حوزه های متنوعی از جمله موارد زیر فعال بوده است : پشتیبانی معنوی از برگزاری کنفرانس ها، همایش ها، نشست ها تخصصی و صنفی حمایت از انتشار کتب و جزوات […]

۱۴ شهریور

معرفی انجمن

انجمــــن ســـوخت های جــایــگزین تــــوســــعه پــــایــدار ســوخت های جـــایـگزیــن   معرفی انجـــمن ســوختـهای جـــایگزین” یک نهاد مــدنی و غیر دولتی (NGO) است و با حمایت و مشارکت شرکتهای فعال در صنعت CNG ، LPG و سوختهای نوین در کشور و شرکتهای معظم خودروسازی و با تایید وزارت کشور و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور در تیر ماه […]